tajna beogradske madone testament lepote leonarda da vinčija

TAJNA BEOGRADSKE MADONE : TESTAMENT LEPOTE LEONARDA DA VINČIJA

Veselin Cerović
Podelite:

Na vrhu čela nazirao se bled i nejasan profil mladog čoveka duge kose i brade. Oprezno sam uklanjao boju i prvi utisak je izazivao sumnju da je u pitanju lik Hrista. Uveličavajućim staklom jasnije su se videle crte lica i profil koji podseća na Bogočoveka. Pomislio sam da je ovo susret s Bogom, a ne s vajarom koga tražim.
Bio je neprimetan, skoro pokriven kovrdžavom kosom oivičenom trakom svetice. Čisteći taj deo, otkrio sam godinu 1491. i inicijale LV, koji su se nalazili pored malog profila. Prepoznao sam Leonarda i njegove inicijale. Sumnja u i

maginaciju podstakla me je da uveličavajućim staklom proverim urezane inicijale, godinu i nepoznati profil mladog Leonarda iz Milana.

Pošalji