tajanstvene pojave u našem narodu kremansko proročanstvo

TAJANSTVENE POJAVE U NAŠEM NARODU : KREMANSKO PROROČANSTVO

Radovan N. Kazimirović
Tajanstvene pojave u našem narodu : Kremansko proročanstvo Radovana N. Kazimirovića je knjiga koja objedinjuje neobične događaje u srpskom narodu i tumači ih alatima savremene nauke i metafizike. Radovana N. Kazimirovića spojio je u ovoj knjizi misteriju, predanje i nauku.

„Zagonetne pojave u našem narodu do sada nije skoro niko rasvetlio! Stoga moje delo treba bengalskom vatrom da osvetli tajanstveni život našega naroda!
Upoznavši se sa najnovijim metapsihičkim ispitivanjima raznih evropskih naučnika, pokušao sam da tajanstvene pojave u našem narodu pokupim, sredim i donekle da ih objasnim. Pri tome sam se držao načela: relata reffero (pričam onako kako sam čuo), ostavljajući da buduća nauka o tome kaže svoju poslednju reč..."
Radovan N. Kazimirović

Pošalji