svih žalosnih radost

SVIH ŽALOSNIH RADOST

Ljiljana Habjanović Đurović

Prvi put posle dve hiljade godina!
SVIH ŽALOSNIH RADOST, roman o zemaljskom životu Presvete Bogorodice.
Ovu potresnu u uzbudljivu povest o najvažnijemdogađaju od postanka sveta pričaju nam dvojeIsusu najbližih. Sama Presveta Bogorodica. IJovan Bogoslov i jevanđelista. Onaj ljubljeniučenik Hristov kome i Gospod sa krsta poverionajmilije što ostavlja na zemlji - Svoju Majku.
Kako je izgledala njena svakodnevica? Čemu seradovala i šta je bolelo? Čemu se nadala i štaje plašilo? Kako je živela sa znanjem da je njenodete Sin Božji, obećan ljudima pre svih vekova?Kako je opstajala svesna da će njeno dete jednogadana postradati? Da će biti žrtvovano zaspas ljudi?

Pošalji