svetska politika

SVETSKA POLITIKA

Čarls V. Kegli, Judžin R. Vitkof
Podelite:
„Svetska politika: trend i tranformacija je udžbenik na kome su mnoge generacije studenata u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama tokom prethodne dve decenije stekle svoja prva znanja o teoriji i praksi međunarodnih odnosa, evoluciji međunarodne politike, prava i ekonomije i ulozi SAD u vremenu koje obeležava fenomen globalizacije. Vec samom cinjenicom da je među onima koji se nalaze na kormilu danas najmoćnije zemlje na svetu dosta onih kojih su svoj pogled na svet izgradili na ovoj knjizi i istraživanjima na kojima ona pociva, ova knjiga privlaci pažnju i to je jedan od razloga njene velike popularnosti ne samo u SAD nego i u zemljama gde je prevedena.“
Pošalji