svetovi žene i muškarca

SVETOVI ŽENE I MUŠKARCA

Debora Tanen
Još jedna fascinantna studija odnosa među polovima, koja se vrlo uspešno upustila u avanturu rasplitanja komplikovanog čvora žensko-muških odnosa. Svako ko želi da razume šta taj stranac na suprotnoj strani kreveta stvarno misli i priča treba da konsultuje ovaj prefinjen vodič.
Pošalji