svetovi u nama, svetovi iznad nas

SVETOVI U NAMA, SVETOVI IZNAD NAS

Dr Tehran Halilović
Autor u ovoj knjizi objašnjava da ne možemo sve svetove i sva bića razotkriti istim saznajnim sredstvima, kao što ni sva svoja saznanja ne stičemo istim čulima. Da bi precizno odredio koja su to saznanja koja mogu da prošire naše poglede o svetovima, autor opisuje značajne metodološke principe u islamskoj filozofiji i nauci i na osnovu njih zaključuje da su znanja o svetovima raznovrsna i da svako od tih saznajnih sredstava ima svoju metodologiju.

Prof. dr Bogoljub Šijaković, Pravoslavni bogoslovski fakultet u Beogradu: „Ova knjiga predstavlja zbirku studija kojima je cilj, nezavisno od konkretne teme, da istaknu osobenost i samosvojnost islamske filosofije, kako tradicionalne tako i savremene, argumentovano se protiveći njenom svođenju na puko komentarisanje klasične grčke filosofije, mada se njeni podsticaji (naročito oni Aristotelovi) svakako imaju u vidu. Autor znalački ističe da složena i slojevita struktura stvarnosti potrebuje naše odgovarajuće saznajne moći, pa onda i naše shvatanje saznanja treba da bude prošireno.“
Prof. dr Drago Đurić, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu: „Delo predstavlja doprinos nauci, pre svega zbog toga što na često originalan način razmatra odnos između doktrine islamske misli i pojava u savremenom svetu…“
Pošalji