sveto i savremeno ogledi o političkoj filozofiji i reformističkoj misli u islamu

SVETO I SAVREMENO : OGLEDI O POLITIČKOJ FILOZOFIJI I REFORMISTIČKOJ MISLI U ISLAMU

Seid Halilović
Podelite:
U ovoj knjizi govori se o nauci u kojoj sveto ima središnji značaj i ispunjava samu suštinu i teorijsku strukturu svih naučnih disciplina. Sledstveno tome, filozofija, prirodne nauke, etika i politička nauka razvijaće se na zajedničkoj duhovnoj i religijskoj platformi.Autor prati sudbinu religijske nauke i njen zadivljujući razvojni tok u političkoj filozofiji islama. Govori o politici koja je usmerena ka višnjim metafizičkim ciljevima, a čija stabilnost se meri kvalitetom očuvanja etičkih vrednosti u društvu.
Pošalji