sveti gral makroekonomike

SVETI GRAL MAKROEKONOMIKE

Richard C. Koo

POUKE IZ VELIKE RECESIJE JAPANA!
Globalna finansijska kriza i slom ekonomije 2009. godine pojačali su strahove da se iza ugla krije sledeća Velika ekonomska depresija. Iako su kreatori politika širom sveta koristili sve u svojoj moći za borbu protiv recesije, do danas nisu uspeli da uhvate zalet u svojim namerama.
U ovom konkretnom slučaju čini se da se iz prošlosti ne mogu tako jednostavno izvlačiti pouke. Nakon više od sedam decenija, ekonomska struka još nema odgovor na pitanje kako to da je depresija iz 1930-ih bila tako teška i tako dugotrajna. Ben S. Bernanke, aktuelni predsednik Odbora Saveznih rezervi (Fed), nazvao je uspeh razumevanja Velike ekonomske depresije još i „Svetim gralom makroekonomike”.
U ovoj epohalnoj knjizi Richard Koo smatra da nam je Velika recesija Japana od 1990. do 2005. godine dala vredne sugestije, ne samo o tome kako jedna ekonomija nakon pucanja balona može da upadne u dugotrajnu recesiju, u kojoj će konvencionalne mere ekonomske politike izgubiti svaku delotvornost, nego i o precizno definisanom spletu ekonomskih mera nužnih da bi se jedna ekonomija izvukla iz ovog oblika recesije.
Koo smatra da zapravo postoje dve faze ekonomije, obična (ili yang) faza, u kojoj privatni sektor maksimizuje dobit, i faza nakon pucanja balona (ili yin), u kojoj privatni sektor minimizuje dobit ili popravlja štetu u svojim bilansima. Iako je konvencionalna ekonomika korisna u analizi ekonomija faze yang je manje delotvorna u objašnjenju fenomena kao što je „zamka likvidnosti” tipična za ekonomije faze yin. Razlika između faza yin i yang takođe objašnjava zbog čega neke politike dobro funkcionišu u nekim situacijama, ali ne i u drugim. Zaista, nudi ključno utemeljenje u makroekonomici koje nam nedostaje još od vremena Keynesa.

„… japanski tvorci politika koji su rekli da je SAD bio suočen sa opasnošću upadanja u produženo razdoblje ekonomskih slabosti imali su pravo. Da biste shvatili zašto… trebalo bi da pročitate ovu fascinantnu knjigu koju je napisao Richard Koo…”
— Martin Wolf, Financial Times
„Verovatno niko neće moći da da poslednju reč u opisivanju uzroka japanske finansijske katastrofe iz 1990-ih, ali knjiga Richarda Koo-a mogla bi da se smatra najznačajnijom analizom ikada objavljenom o ovoj temu. Slagali se s njima ili ne, analitičari trenutne situacije u SAD-u moraju uzeti u obzir Kooove tvrdnje.”
— Lawrence H. Summers, Direktor, Nacionalni ekonomski savjet. Bivši predsednik Univerziteta u Harvardu i savezni ministar finansija SAD-a
„Richard Koo ponovo uspeva. Predstavljajući jedinstvenu teoriju o Velikoj ekonomskoj depresiji i recesiji Japana proteklih 15 godina, Koo nudi novi uvid u sadašnje probleme i u američkoj ekonomiji i u drugim ekonomijama sveta. S mnogim biserima analitičke mudrosti, Sveti gral makroekonomike: Pouke iz velike recesije Japana moraju pročitati ekonomisti, tvorci politika i pojedinačni ulagači.”
— Nobuyuki Idei, Osnivač & CEO, Korporacija Quantum Leaps. Bivši predsednik uprave i CEO, Sony Corporation
„Epohalni rad Richarda Kooa na recesiji u bilansu bio je neprocjenjiv u razumevanju teškoća s kojima je ekonomija Japana, kao i njegove monetarne vlasti, bila suočena u proteklih 15 godina. U ovoj knjizi pokazao je da je Velika ekonomska depresija Japana takođe bila izazvana istim bojaznima koja su proizašla iz problematičnih bilansa privatnog sektora, što je ukazalo na to da se ova recesija može dogoditi svakoj ekonomiji nakon pucanja balona cena. Iskreno se nadam da će se pouke izvučene iz ove knjige dobro upotrebiti u borbi protiv sličnih recesija bilo gde, uključujući i krizu sa drugorazrednim vrednosnim papirima SAD-a.”
— Yasushi Mieno, Bivši guverner, Banka Japana (japanska centralna banka)
„Sveti gral makroekonomike: Pouke iz velike recesije Japana predstavlja jedinstven i originalan obrazac za razumevanje i nadvladavanje ekonomske krize nakon pucanja balona cena, poput ove o kojoj svet danas svedoči. Opovrgavajući konvencionalno gledište kako je monetarna politika delotvorna u borbi protiv recesije nakon pucanja balona, Richar Koo je dao neprocjenljiv doprinos ekonomskoj teoriji, i to baš u pravom trenutku.”
— Richard Duncan, Autor, Kriza dolara: uzroci, posledice, lekovi, Partner u Blackhorse Asset Management

Kratak sadržaj
Recesija u Japanu
Karakteristike recesije na bilanci
Velika ekonomska depresija bila je recesija na bilanci
Monetarna, tečajna i fiskalna politika tijekom recesije na bilanci
Yin i yang ekonomskih ciklusa i sveti gral makroekonomike
Pritisci globalizacije
Mjehuri i recesije na bilanci sada u tijeku
Monetarna, tečajna i fiskalna politika tijekom recesije na bilanci

RICHARD C. KOO je glavni ekonomista Nomura Research Institutea, istraživačkoga krila Nomura Securities, vodeće firme za vrednosne papire u Japanu. Nazvivan je jednim od najpouzdanijih ekonomista od strane učesnika na japanskom kapitalnom i finansijskom tržištu tokom gotovo čitave decenije, takođe je bio savetnik više premijera kako da se najbolje nose sa problemima japanske ekonomije i bankarstva. Pre nego što je pristupio Nomuri, radio je kao ekonomista u Saveznoj banci rezervi New York-a i bio je doktorant i stipendista Odbora guvernera Savezih federalnih rezervi (Fed). On je autor mnogih knjiga i gostujući profesor Univerziteta Wased nagrađen je Abramsonovom nagradom, koju dodeljuje Nacionalno udruženje za poslovnu ekonomiku u Washingtonu 2001. godine. Takođe radi kao kolumnista za BusinessWeek Online i jedini je član Konferencije za obrambenu strategiju Ministarstva odbrane Japana koji nije Japanac.

Pošalji