svedok optužbe

SVEDOK OPTUŽBE

Agata Kristi
Kao što svaki čitalac Agate Kristi zna, ubistva se mogu odigrati na najneverovatnijim mestima. Međutim, ponekad je avet smrti veoma blizu - samo treba da uočite putokaze: predskazanja i uklete kuće, spiritističke seanse i noćne more, podeljene ličnosti i bestelesne glasove...
Pošalji