sve su ljubavi u vezi

SVE SU LJUBAVI U VEZI

Lidija Božić
Vreme se zaustavlja i ponovo pronalazi poput Prustove “madlene” ili nekih davnih mirisa iz kojih mogu da izađu čitave epohe. Uhvatiti trenutak na putu misli i pretvoriti ga u trajanje.
Osam različitih pogleda na svet, literaturu, poeziju i stvaralaštvo - rošomon kojeg objedinjuje recenica Miloša Crnjanskog “Sve su ljubavi u vezi”. Neki od njih i nisu više među nama...
Lični i tako posebni ti izrazi nose i ono univerzalno – o bitisanju, poeziji i stvaranju novih svetova: Slobodan Selenić, Ivan V. Lalić, Moma Kapor, Moma Dimić, Mihajlo Pantić, Milovan Vitezović, Bojan Bosiljčić i Dragan Jovanović Danilov.
Pošalji