sve stvari sveta

SVE STVARI SVETA

Kiril Korčagin
"Sve stvari sveta" prevela je Svetislava Travica. Reč je o izabranim pesmama Kirila Korčagina (1986), jednog od najistaknutijih pripadnika najmlađe generacije pesnika u savremenoj ruskoj poeziji.

U zbirci pesama "Sve stvari sveta" Korčagin se kreće po neuralgičnim tačkama društva, prateći njegovu unutrašnju dramu, patologiju nasilja i porast nacionalne, verske i ideološke netrpeljivosti i mržnje, objektivizujući gorko i uznemirujuće saznanje o prevlasti besramnog i nasilnog, dominaciji bezosećajnosti kao posledici etičkog raspada savremenog sveta. Njegova poezija ogoljuje poražavajuću sliku dehumanizovanog vremena i svu tragiku savremenog života.

Pošalji