sve je u redu

SVE JE U REDU

Jasminka Petrović
Ponekad nije lako biti mlad. Mnogo je izazova, dilema, emocija, nesporazuma…Junaci ove knjige ne pristaju na teskobu i tamu. Oni biraju ljubav umesto straha.
Oni tragaju za novim danom, za slobodom.
"Slušaj, u redu je i ako se složiš i ako se ne složiš sa mnom. Sve je sasvim u redu."
Pošalji