novo
sv toma akvinski nemi vo

SV. TOMA AKVINSKI: NEMI VO

Gilbert Kit Česterton
Knjiga "Sv. Toma Akvinski: nemi vo" autora Gilberta Kita Čestertona istražuje život i delo jednog od najznačajnijih svetaca i teologa srednjovekovne Evrope. Česterton započinje ovu knjigu citatom: „Svaki naraštaj traži svog sveca instinktivno; i on nije ono što ljudi žele, nego pre ono što je ljudima potrebno“. Ovo duboko razmišljanje savršeno oslikava suštinu Čestertonovog pristupa svetom Tomi Akvinskom. U knjizi "Sv. Toma Akvinski: nemi vo", Česterton pušta priču o svetom Tomi da se sama razvije, ističući kako teologija svetaca predstavlja univerzalni teizam svih svetaca. Kroz biografiju ovog učenog monaha, autor pruža istinsku mapu duhovnosti srednjovekovne Evrope, jer „njegova ljubav prema istini savladala je njegovu poniznost“. Ova knjiga nije samo biografska studija, već i duboko promišljanje o svetosti života i ljudskoj težnji ka božanskom, ukazujući na to kako autentična egzistencija jednog sveca može postati univerzalno saznanje o svetom i životu.

„Svaki naraštaj traži svog sveca instinktivno; i on nije ono što ljudi žele, nego pre ono što je ljudima potrebno“, kaže Česterton na početku knjige o Svetom Tomi, a mogao je isto da napiše i na početku knjige o Svetom Franji, i na početku svake knjige svoje „moralne teologije“, i svaki put bi bio u pravu. Na isti način kao što je nesporno da su njegove studije nadišle biografske namere, ukoliko su ih ikada i imale, i pokazale koliko je subjektivna istina jedne autentične egzistencije opšte saznanje o svetom i životu, i svetosti života, onda kada čovek sebe upravlja prema Bogu, odnosno prema ljubavi koja ne isključuje čoveka, naprotiv.

Česterton pušta priču o Svetom Tomi da se sama razvije kao smisao koji promišlja samog sebe, jer je „teologija sveca jednostavno teizam sveca; tačnije, teizam svih svetaca“, a biografija učenog monaha istinska mapa duhovnosti srednjovekovne Evrope, jer „njegova l?ubav prema istini savladala je njegovu poniznost“.

Pošalji