suzbijanje zloupotreba opojnih droga sa stanovišta krivičnog prava

SUZBIJANJE ZLOUPOTREBA OPOJNIH DROGA SA STANOVIŠTA KRIVIČNOG PRAVA

Veljko Delibašić
Podelite:
Dr Veljko M. Delibašić po profesiji advokat, objavio je više naučnih i stručnih radova, kao i dve monografije. Povremeni je predavač na studijama osnovnih i diplomskih – master studija na pravnim fakultetima u Srbiji. U svojoj advokatskoj praksi bavi se isključivo krivičnopravnim predmetima. Postupao je pred Međunarodnim tribunalom za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991.
Pošalji