suština filozofije

SUŠTINA FILOZOFIJE

Vilhelm Diltaj
Navikli smo da izvesne duhovne proizvode, koji su tokom povesti kod različitih nacija nastajali u velikom broju, sažmemo pod opštu predstavu: filozofija. Ako onda ono što je zajedničko u tim činjeničnim stanjima, koje je opšta upotreba jezika označila kao “filozofija” ili kao “filozofsko” izrazimo u jednoj apstraktnoj formuli, onda nastaje pojam filozofije. Najviše dovršenje tog pojma bilo bi dosegnuto ako bi on suštinu doveo do adekvatnog prikaza.
Pošalji