sudska praksa krivičnopravne materije

SUDSKA PRAKSA KRIVIČNOPRAVNE MATERIJE

Nikola Pantelić
Podelite:
Pred vama se nalazi zbirka s više od trista obrazloženih izvoda iz sudskih odluka, stavova i mišljenja iz krivičnopravne materije. Sa željom da zbirka bude što korisnija praktičarima u istoj su zastupljene kako odluke sve četiri srpske apelacije, tako i praksa Vrhovnog kasacionog suda, te Ustavnog suda Srbije. Iako je prvobitna namera bila da zbirka sadrži samo retka, tj. „egzotična rešenja“ materijalne i procesne prirode, vrlo brzo je uočeno da se u sudskoj praksi suviše često provlače mnoga opšta mesta, koja kolege svih pravosudnih provenijencija ne tumače na opšti način. Razlog je jasan.
Pošalji