stvaralačka snaga engleza

STVARALAČKA SNAGA ENGLEZA

Rade Božovića
Podelite:
Druga knjiga u izdanju ove Centra akademske reči je “Stvaralačka snaga Engleza”, autora profesora Rada Božovića, koji je bio dekan Filozofskog fakulteta, je studija koja govori objektivno i o snazi te nacije ali i o negativnoj strani Engleza."Ta knjiga je zapravo udžbenik engleske kulture, istorije i politike jer kao što se zna Englezi su bili i još uvek su imperijalna sila a po mentalitetu su uvek brodovima putovali u osvajanje drugih teritorija. Knjiga sadrži i prikaze poznatih englesko srpskih odnosa što je svakako i povod da se poseti naš sajt", smatra profesor Zoran Milošević.
Pošalji