studije o srpskom stihu

STUDIJE O SRPSKOM STIHU

Leon Kojen
“Teoriji prof. Košutića” , napisao je pre pola veka Kiril Taranovski, “mi protivstavljamo teoriju o posebnim zakonima srpskog stiha koji se moraju otkriti iz prakse srpskih pesnika i obrazložiti prirodom srpskog jezika”. Tom rečenicom Taranovskog dobro je određen istraživački program za svakoga ko želi da razjasni prirodu srpskog stiha. Ova knjiga je napisana sa ambicijom da se ostvari jedan bitan deo tog istraživačkog programa - da se otkriju i precizno formulišu posebni zakoni srpskog stiha u klasičnom razdoblju srpske umetničke poezije, od pojave Pesama Branka Radičevića 1847.
Pošalji