strindberg i van gog

STRINDBERG I VAN GOG

Karl Jaspers
Podelite:
Nastao iz pitanja o granicama razumljivosti ljudskog života i stvaranja, rad Karla Jaspersa Strindberg i Van Gog prvi put je objavljen 1922. godine u zbirci rukopisa o primenjenoj psihijatriji. Polazna tema za Jaspersa bila je odnos duševne bolesti i umetničkog stvaralaštva, a za prvi predmet svoje analize uzeo je Augusta Strindberga i njegovo delo. Šizofrenija je u Strindbergovom slučaju bila odlučujući faktor njegove egzistencije, pa time i faktor u razvoju njegovog pogleda na svet koji je dalje uticao na sadržaj njegovih dela, smatra Jaspers, a zatim prati taj uticaj i analizira ga.
Pošalji