stres

STRES

Hane Lund
Knjiga čuvenih danskih psihoterapeuta koji su, posle dugogodišnjeg rada u vlastitoj Klinici za stres, osmislili sopstveni model rešavanja problema stresa.
Knjiga o uzrocima i posledicama stresa.
Kako stres nastaje? Kako možemo da sprečimo stres? Šta treba da učinimo sa stresom? Da li je svaki stres negativan? Zašto ništa ne preduzimamo povodom stresa?
Autori na provokativan način pokušavaju da odgovore na pitanje zašto je stres postao najveći objedinjujući faktor svih ljudi danas na svetu.
Knjiga Stres sadrži veliki broj ilustracija specijalno pripremljenih za ovu knjigu, kao i veliki broj grafikona i psiholoških testova.
Zanimljiva, provokativna, pouzdana i praktična knjiga o problemu s kojim se svakodnevno suočavamo.
Knjiga Stres doživela je više izdanja na danskom jeziku i prevedena je na većinu evropskih jezika.
Pošalji