strateški biznis plan

STRATEŠKI BIZNIS PLAN

Grupa autora
Knjiga Strateški biznis plan će vam dati smernice kako da uspešno upravljate svojom kompanijom u ovim promenljivim i visoko konkurentnim uslovima. SBP obično predstavlja srednjoročni plan za razvoj poslovanja (2-3 godine) i treba da sadrži ciljeve i odredi pravac za dostizanje uspeha tokom godina. On je kao mapa na kojoj je definisan pravac u kom kompanija treba da ide. Stoga treba da se redovno prati i ažurira. U knjizi su date smernice za izradu Biznis plana počev od analiziranje trenutne situacije i određivanje vizije i ciljeva koje želite da vaša kompanija dostigne u narednom periodu. Kada postavite takvu bazu onda treba da razradite dalje detalje kako da ostvarite te ciljeve. Pored toga su date ideje i o načinu razvoja strateških inicijativa, organizacije, koji su vam resursi na raspolaganju (ljudi, finansije), kako da dođete do onih koji vam nedostaju i kako da ih iskoristite na najefikasniji način.
Pročitajte prvo poglavlje na ovom linku.
Pošalji