strategije restrukturiranja preduzeća u krizi

STRATEGIJE RESTRUKTURIRANJA PREDUZEĆA U KRIZI

Dragan Milovanović

Knjiga ,,Strategije restrukturiranja preduzeća u krizi" nastala je kao rezultat višegodišnjeg rada, stvaralačkog napora i istraživanja sveta savremenih procesa restruktuiranja preduzeća u svetu i kod nas. Autorova prvenstvena želja je da ovoj oblasti pristupi na jedan drugičiji, originalniji i nadasve pragmatičniji način i da nov naučni pogled na restruktuiranje preduzeća.

U uslovima novonastale krize izazvane smrtonosnim korona virusom COVID 19 i analize literature, osetila se potreba i određena naučna praznina u istraživanju specifičnosti strategija restruktuiranja, što je rezultiralo ovom knjigom. Nova kriza otvara nova pitanja, nameće potrebu preispitivanja bazičnih koncepata, traži nova rešenja i nameće potrebu strategijskog restrukturiranja. U odgovoru na pitanje, gde počinje kriza preduzeća, kriju se i tajne uspešnog restrukturiranja preduzeća u krizi. Autor proces restrukturiranja simbolično predstavlja u vidu mosta, koji predstavlja put koji preduzeće mora proći da bi se uspešno restrukturiralo, a koji spaja kriznu stranu sa stranom rasta i razvoja.

Pošalji