strabon iz amasije istoričar i geograf

STRABON IZ AMASIJE - ISTORIČAR I GEOGRAF

Mirko Obradović
Podelite:
Za našu nauku i širu čitalačku publiku posebno je važna sedma knjiga Geografije. Opisujući deo Evrope između Rajne na zapadu, Dunava na jugu i Dona i Azovskog mora na istoku, Strabon upravo u ovoj knjizi, kako i autor monografije ističe, daje podatke i o oblastima koja se nalaze južno od Dunava i protežu između Jadranskog i Crnog mora (poglavlje III). Upravo sadržaj podstakao je, nesumnjivo, i samog autora da sedmu knjigu prevede i, uz odgovarajuće stručne komentare, uključi u ovu publikaciju.
Pošalji