stečaj privrednog društva

STEČAJ PRIVREDNOG DRUŠTVA

Mihailo Velimirović
Podelite:
Materija obrađena u delu Stečaj privrednog društva raspoređena je u tri dela ? „Opšta pitanja“, „Bankrotstvo“ i „Sanacija“. U prvom delu, obrađene su teme: pojam stečaja i stečajnog prava, nastanak i razvitak stečajnog prava i načela stečajnog postupka. U drugom delu, u okviru deset glava, obrađena su pitanja vezana za stečajni postupak, kao što su uslovi stečajnog postupka, organi stečajnog postupka, stečajne radnje, dejstva stečajnog postupka, stečajna masa, namirenje stečajnih poverilaca i međunarodni stečaj. Treći deo posvećen je reorganizaciji i finansijskom restrukturiranju dužnika."
Pošalji