staro srpsko knjižarstvo

STARO SRPSKO KNJIŽARSTVO

Velimir Starčević
Podelite:
Srpske knjižare i knjižare među Srbima Starčević je podelio, mada neformalno, na dva tipa. Jedni su kulturni poslenici koji svoju aktivnost ne uzimaju samo kao svakodnevni posao nego u njoj vide značajnu kulturnu misiju. Oni su, kao i svuda u svetu uostalom, manjina. Postoje i oni drugi, koji knjižarstvo uzimaju kao posao koji se ni po čemu ne razlikuje od ostalih. I jedni i drugi imali su u svome vremenu značajnu ulogu u širenju knjiga.
Starčević je kombinovao hronološki i biografski princip pri pisanju knjige Staro srpsko knjižarstvo. Govoreći o knjižarama, on se držao hronološkog reda, u zavisnosti od regiona o kojem je govorio.
Pošalji