stari gradovi srbije

STARI GRADOVI SRBIJE

Dragan Bosnić
Pred nama je knjiga "Stari gradovi Srbije", putovanje kroz prostor i vreme starih srpskih gradova. Nije pouzdano da baš svi putevi vode u Rim, ali sigurno da mnogi vode preko Balkana, gde su nastale mnoge civilizacije. Od neolitskih Lepenaca, mističnih stanovnika Vinče, Kelta, Tribala, Dačana, Ilira, Grka, Makedonaca, Rimljana, Slovena, Sarmata, Gota, Avara, Huna, Ugara, Turaka, Tatara…

Knjiga "Stari gradovi Srbije" je jedna od onih knjiga koje svi treba da imamo u svojoj biblioteci. Svi narodi koji su proši našim teritorijama su ostavili nešto svoje – bogomolje, svetilišta, toponime, običaje… Groblja i urušene utvrde kraj puta najbolji su dokaz koliko su svi hteli tu da ostanu. Centralni deo teritorije između Timoka i Drine, koji se iz nekog razloga danas naziva Zapadni Balkan, verovatno je najviše pustošen. Najuporniji da na tom putu rata sazidaju kuću su Srbi. Osim usmenih predanja, spaljenih kuća i urušenih manastira sećanje na te borbe čuvaju i ostaci razorenih tvrđava. Pretekle su, uglavnom, one koje su osvajačima najviše koristile, naravno, poslednjima – Turcima i Austrijancima. Nisu sačuvale izvorni izgled jer su ih prilagođavali vremenu i svojim potrebama.

„Nema grada na svetu oko koga su se jagmili toliki narodi, pod čijim su se bedemima vodile tolike bitke, koji je toliko puta menjao vlasnika i pedeset puta uništavan da bi se svih pedeset puta ponovo iz istorijskog groba podigao – kao što je naš Beograd. Pa zar ta činjenica što je taj grad srpski ni najmanje o Srbima ne govori?“
– Borislav Pekić

3 sjajna mesta za obilazak ovog proleća

30.03.2022.

Tokom srednjeg i ranog novog veka, tvrđave su predstavljale ne samo fortifikacije i vojne objekte, već su bile i centri sveukupnog kulturnog i političkog života na ovim prostorima. Na tlu današnje Srbije, tvrđave su podizali i Srbi (poput Novog Brda, Smedereva ili Magliča), ali i vladari drugih monarhija, čija se vlast prostirala i na teritoriji naše zemlje. Takva zdanja su Petrovaradin, Golubac, Kalemegdan itd. Koje su to tvrđave koje možete obići ovog proleća? Detaljnije

Akcija "Proleće starter pack"

23.03.2022.

Proleće stiže! A to znači samo jedno. Napokon ćemo odložiti svoje zimske kapute i izaći iz svojih toplih kuća i stanova na sunce i u prirodu koja počinje da buja. Ali gde bismo mogli? Da nam ne bude predaleko, ali da bude sadržajno, tako da možemo svakog vikenda na neko drugo mesto. Makart je za vas pripremio prolećnu akciju - 20% popusta na odabrane naslove koji će vam pripomoći pri odabiru vaše sledeće destinacije. Detaljnije

Stari gradovi Srbije, Dragan Bosnić

19.01.2022.

Dok gledate neki film ili seriju epske fantastike ili istorijske tematike, a njih je od Gospodara prstenova naovamo sve više, bivate fascinirani starim velelepnim zdanjima, realnim ili izmaštanim, a zbog kojih odmah poželite da se kostimirate, ustanete i krenete po pehar vina ili mač. Detaljnije

Pošalji