stakleni mač

STAKLENI MAČ

Viktorija Ejvjard
Mada potiče iz reda potlačenih Crvenih, Mer Barou otkriva da poseduje i nadljudske sposobnosti Srebrnih, a moć da upravlja varnicama i munjama pretvara je u oružje koje kralj želi za sebe.
Dvor tvrdi da je pojava nekog poput nje nemoguća, naziva to obmanom, ali Mer uspeva da pobegne od Mejvena, princa koji ju je izdao, otkrivši usput zapanjujuću istinu: da nije jedina od svoje vrste. Bežeći od Mejvena, sada kralja željnog osvete, Mer kreće u potragu za ostalim Crveno-Srebrnim borcima nadljudskih moći, da ih zaštiti kako bi joj pomogli u borbi.
Ali šta kad shvati da je pošla opasnim putem, i da bi mogla postati čudovište kakvo je i ono koje pokušava da porazi? Hoće li klonuti pod teretom izgubljenih života, tom previsokom cenom pobune? Ili su spletke i izdaje nepovratno okamenile njeno srce?
Pošalji