staklena mastionica

STAKLENA MASTIONICA

Milan Jovanović
Roman iz ere Interneta. Glavni junak romana je iz Srbije. Obreo se u Belgiji, gde mu se životni putevi – profesionalni, ljubavni, romaneskni – ukrštaju sa putevima drugih aktera ove uzbudljive povesti. Među tim putevima, u mozaiku i zapletu romana, nalazi se i jedan neobični, neočekivano dramatični: to je put s elementima naučne fantastike zasnovane na mogućnostima genetičkih eksperimenata, kloniranja, udvajanja ličnosti i paralelnih svetova. Parapsihologija se dodiruje sa elementima kriminalističke fabule, triler sa temom umetnosti. Potraga za odgonetkom tajne čini ovu prozu uzbudljivom i napetom.
Pošalji