šta žene žele

ŠTA ŽENE ŽELE

Isidora Bjelica
Knjiga Isidore Bjelice ŠTA ŽENE ŽELE daje odgovore na brojna pitanja o ljubavi, strasti, braku, seksu i sreći. U ovoj knjizi nema tabu-tema.

U osnovi ženske čežnje je da pronađe barem jednu osobu koja će joj pomoći da se ne oseća tako prokleto sama na ovoj planeti. To je ona dubinska potreba duše da se sakrije u zagrljaj druge duše i da zna da je u opštoj laži i prolaznosti ovog sveta taj zagrljaj neko utočište od svih nesreća, sunovrata i tuge.
Knjiga Šta žene žele nastala je kao odgovor na brojna pisma u kojima su mi se čitateljke decenijama ispovedale i tražile odgovore na pitanja o ljubavi, strasti, braku, o seksu, sreći i svemu onom što se prećutkuje. Ispovedale su mi se jer su znale da za mene nema zabranjenih tema...

Pošalji