šta je kapitalizam

ŠTA JE KAPITALIZAM?

Slaviša Tasić
Knjiga Šta je kapitalizam Slaviše Tasića je uspešna multidisciplinarna kombinacija ekonomske teorije, filozofskih razmatranja i istorijske rekonstrukcije slobode i predstavlja drugačiji pogled na kapitalistički sistem na ovim prostorima. Ekonomista Slaviša Tasić kroz primere i savremene reference nam na jednostavan način približava kapitalizam i velika promene koje je on uneo u svetski poredak.

U knjizi Šta je kapitalizam? Slaviša Tasić integriše istorijsku dimenziju uspona moderne evropske civilizacije u širu hajekovsku paradigmu „spontanog poretka“, koja se obično usko primenjuje na ekonomiju. Moderno društvo i njegov progres neplanirani su proizvodi slobode, dok je sloboda sama neplanirani proizvod dugotrajne političke „anarhije“. Pošto je ovako postavio okvir za argument u korist slobode, Tasić nas dalje vodi kroz celokupni inventar ekonomske argumentacije za slobodno tržište koji je pisan jasno, bez suvišne retorike i ekspertskih mistifikacija, i sa stalnim referencama na savremene probleme, debate i kontroverze.

Pošalji