šta je film

ŠTA JE FILM?

Ane Jelsvik

„Film oblikuje naše predstave o istoriji, društvu i rodnim ulogama, ima politički uticaj, pruža uvid u živote drugih ljudi, prikazuje nam mesta na kojima nikada nismo bili, oblikuje čak i naše predstave o nama samima i našim životima. Za većinu ljudi film je uobičajen deo svakodnevice i retko prođe dan a da ne pogledamo insert iz nekog filma na TV-u, na internetu ili u bioskopu. Otuda bi svi umeli da odgovore na pitanje „šta je film?“; svi znaju šta je film. Samo, ne bismo svi isto odgovorili.
Gledaoci, teoretičari, kritičari i filmski radnici već duže od jednog veka međusobno raspravljaju šta je film, ili šta film može ili treba da bude. Ljudi se od nastanka filma krajem 19. veka pitaju: za šta se sve može iskoristiti film kao medij? Da li je film umetnost ili samo mehanička imitacija stvarnosti najpogodnija za naučno dokumentovanje? Ili je možda samo komercijalna zabava najprikladnija za decu i omladinu? U čemu je razlika između filma i knjige ili filma i pozorišta?Nekadašnji direktor produkcijske kuće Norsk film, Erik Leken, imao je dežurno pitanje za filmske stvaraoce koji su mu dolazili sa željom da realizuju neki filmski projekat: da li to što želite da ispričate može da se ispriča pomoću nekog drugog medija? Ako bi odgovor bio potvrdan, zamolio bi ih da odu i da svoju priču ispričaju na neki drugi način. Ovaj lov na tipično „filmsko“, na nešto što ovaj medij čini drugačijim od, na primer, književnosti, likovne umetnosti ili pozorišta, zajednički je filmskim stvaraocima i teoretičarima. […]“

Pošalji