novo
šta filosofi znaju i šta se od njih može naučiti

ŠTA FILOSOFI ZNAJU I ŠTA SE OD NJIH MOŽE NAUČITI?

Herbert Šnedelbah
Podelite:

U četrnaest poglavlja Herbert Šnedelbah pokazuje šta nas filozofija u današnje doba uči i šta nas sve može naučiti. Uzeta kao celina ova poglavlja predstavljaju brilijantan uvod u filosofiju.

"Slediti Šnedelbahov način razmišljanja predstavlja veliko intelektualno uživanje. ".
Aleksandar Kamen, Cajt

Filozofija za početnike. Sa kojim knjigama početi?

03.09.2021.

U bukvalnom prevodu reč "filozofija" znači "ljubav prema mudrosti". U širem smislu, filozofija je nauka kojom se ljudi koriste da bi spoznali osnovne istine o sebi, o svetu u kojem žive, o svojim odnosima sa svetom i odnosu jednih ljudi prema drugima. Oni koji proučavaju filozofiju neprestano se bave postavljanjem pitanja, odgovaranjem i argumentovanjem svojih odgovora na najosnovnija životna pitanja. Detaljnije

Pošalji