srž ili igra kosturova

SRŽ ILI IGRA KOSTUROVA

Milan Vukasović
"Srž ili Igra kosturova" (1932) je kratki modernistički roman ostvaren u preseku impresionističke i naturalističke poetike, a odlikuju ga duboko subjektivan doživljaj sveta, asocijativno pripovedanje i ubrzan ritam rečenica.

U knjizi "Srž ili Igra kosturova" opisane fantazmagorične i stravične vizije ostavljaju kod čitalaca zapitanost o pročitanom: da li je u pitanju san, doživljaj raspamećenog subjekta ili stvarna istina koju je doživeo, a koja otkriva tajnu o životu i smrti, bogovima i ljudima, veri i sumnji, konačnosti i večnosti.

Pošalji