srpsko ruski rečnik

SRPSKO-RUSKI REČNIK

Radoslav Bošković
Impozantno delo Radoslava Boškovića Srpsko-ruski rečnik prvi je u našoj sredini srpsko-ruski rečnik ovakvog obima i akribije, čime popunjava značajnu prazninu u domaćoj naučno-stručnoj literaturi. Iako u suprotnom smeru (rusko-srpski) postoji već nekoliko enciklopedijskih rečnika, u ovom smeru za sada nema dela tako impresivnog zahvata. Njegov autor već decenijama se ogledao u leksikografiji (autor je više opštih i specijalizovanih rusko-srpskih rečnika, kao i jednog znatno manjeg srpsko-ruskog).
Pošalji