novo
srpsko pravoslavlje

SRPSKO PRAVOSLAVLJE

Momčilo Petrović, Slobodan Reljić
Momčilo Petrović i Slobodan Reljić nas u ovoj sistematičnoj, preglednoj i bogato ilustrovanoj monografiji upoznaju sa istorijom srpske crkve i specifičnostima pravoslavlja. Srpsko pravoslavlje je pravi vodič za sve one koji žele da upoznaju hrišćanstvo u njegovoj izvornoj formi i nauče o celokupnom životu srpske crkve.

Pouzdani vodič kroz pravoslavni hram, istoriju srpske crkve i osobenosti pravoslavne vere.
Pregledna, sistematična i bogato islustrovana monografija o pravoslavnoj veri kod Srba približiće i vernicima i laicima, i posvećenima i inovercima, sve posebnosti, običaje i dogme pravoslavne vere u istorijskoj perspektivi, kao i složenu strukturu i simboliku sprske crkve.
U svega petnaest poglavlja u ovoj knjizi raščlanjuje se i objašnjava sve ono o čemu čitalac možda površno ili nedovoljno zna, između ostalog:• Hrišćanstvo uopšte, Isus iz Nazareta i pravoslavna crkva u svetu• Kratka istorija Srpske pravoslavne crkve• Osvećena mesta za bogosluženje• Ikone• Liturgija• Bogoslužbena lica• Monaštvo• Svete tajne• Molitvoslovlja• Post• Slava• Crkveni praznici• Srpski svetitelji• Srpski arhiepiskopi i patrijarsiOvaj jedinstveni, pouzdani vodič kroz pravoslavni hram, njegove delove i utvari, kroz povest i oslike najstarije srpske institucije, jezgrovito a obuhvatno sumira izvore, doktrinu i osobenosti srpskog pravoslavlja.

Pošalji