srpsko engleski leksikon latinskih sentenci i izraza u građanskom procesnom pravu

SRPSKO-ENGLESKI LEKSIKON LATINSKIH SENTENCI I IZRAZA U GRAĐANSKOM PROCESNOM PRAVU

Gordana Stanković, Marija Boranijašević, Vladimir Boranijašević
"Srpsko-engleski leksikon latinskih sentenci i izraza u građanskom procesnom pravu" sadrži prevedene na srpski i engleski jezik i objašnjene termine i sentence građanskog procesnog prava kao deo nasleđenih antičkih civilizacijskih kulturnih dobara koja su i danas u svakodnevnoj upotrebi.

Srpsko-engleski leksikon latinskih sentenci i izraza u građanskom procesnom pravu sadrži prevedene na srpski i engleski jezik i objašnjene termine i sentence građanskog procesnog prava kao deo nasleđenih antičkih civilizacijskih kulturnih dobara koja su i danas u svakodnevnoj upotrebi. Autori ovog pravničkog leksikona pripremili su leksikon sa željom da ukažu na stručne termine i sentence kreacije rimskih pravnika i značenje pojedinih latinskih termina u savremenom građanskom procesnom pravu.

Ovaredakcija Leksikona treba da, pre svega, pomogne pravnicima, prevodiocima i medijskim poslenicima koji se služe engleskim jezikom da se u svom radu ili prilikom prevođenja na jednostavniji i pogodniji način informišu ili podsete na prevod i značenje određenih latinskih sentenci i termina kojima se i danas označavaju pojedini procesni pojmovi i instituti građanskog procesnog prava.

Pošalji