srpski sonet 1768 2008

SRPSKI SONET 1768-2008

Časlav Đorđević
„Knjiga Srpski sonet (1768-2008: Izbor, tipologija) nije nastala iz visokonaučnih pobuda, već iz namere priređivača da se spozna vreme trajanja soneta (240 godina), da se prezentuje njegova evolucija i da se, sve što je najbolje i najprovokativnije u sonetnoj formi nađe na jednom mestu i, kao jezički milozvuk, pesmotvorena lepota i pesnički eksperiment, prenese u nasleđe i sačuva od nastupajuće sveopšte amnezije. Ova knjiga nije nastala iz potrage za pesnicima soneta, nego iz obuzetosti sonetima i ozarenja koja idu s njima. A da li je reč o antologiji soneta ili svojevrsnoj sonetnoj čitanci, neka čitaoci razluče." (Časlav Đorđević)
Pošalji