srpski narod i jugoslovenska kraljevina 1918 1941 tom 1
1.540 rsd
Sve cene su sa uračunatim PDV-om.
- +

SRPSKI NAROD I JUGOSLOVENSKA KRALJEVINA 1918-1941 TOM 1

Mira Radojević
Podelite:
Prvi tom sinteze o istoriji srpskog naroda između dva svetska rata ima podnaslov „Od jugoslovenske ideje do jugoslovenske države”. Uvodeći čitaoca u epohu stvaranja Jugoslavije, akademik Mira Radojević zahvata u dublju prošlost kao neophodni kontekst uzroka i uslova za ujedinjenje tri naroda u jedno Kraljevstvo 1918. godine. Time započinje dramatični period stvaranja i početnog života te države. S poznavanjem najmerodavnije literature i arhivskih izvora, prof. Mira Radojević se pregledno i lako kreće kroz vreme i dočarava ga na slikovit način vrhunske nauke.
Pošalji