srpski nacionalni interes

SRPSKI NACIONALNI INTERES

Vladimir Prvulović
Knjiga detaljno objašnjava elemente srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta kroz istoriju i daje najvažnije predloge za, po prvi put, konačno saborno oblikovanje srpskog nacionalnog interesa, u teškim vremenima za srpsku naciju.

Ovo delo bi trebalo da posluži kao osnova za sadržajnu, kompetentnu i dubinsku analizu i raspravu. O predlozima iz ove knjige treba diskutovati, sučeljavati mišljenja bez nadmetanja na srpskoj političkoj sceni.

Želja nam je da ova knjiga doprinese što boljem odmeravanju poteza i odluka o pitanjima od srpskog nacionalnog interesa, ne samo za rešavanje sadašnjih krupnih problema, već i za budućnost srpskog naroda.
Pošalji