srpski jezik u brojkama
594 rsd660 rsd
Ušteda 66 rsd (10%)
Sve cene su sa uračunatim PDV-om.
- +

SRPSKI JEZIK U BROJKAMA

Ilija Ković
Podelite:
Kroz predstavljene radove (ukupno 10) prikazana su tri nivoa jezika – fonološki, leksički i sintaksički. Data je jasna i jednostavna definicija foneme, koja se kod nas uporno zanemaruje, a ona razgraničava glas i slovo kao najčešće zamene za fonemu. Raspodela fonema u govornom lancu prirodnog jezika daje brojne odlike koje karakterišu dotični jezik.
Leksički nivo je složeniji. U ovde datim radovima (3) izložene su neke mogućnosti izučavanja jezika sa ovog stanovišta: funkcija i priroda reči sa šest i više slogova, mogućnosti poređenja rečnika dva ili više autora, kao i leksičke i stilske analize pojedinih dela.
Pošalji