makart
srpske slivenice
1.056 rsd1.320 rsd
Ušteda 264 rsd (20%)
- +

SRPSKE SLIVENICE

Ranko Bugarski
SRPSKE SLIVENICE Ranka Bugarskog, uz rečnik od 2200 novonastalih pojmova, sadrži analizu „slivenica“ – reči nastalih spajanjem delova postojećih reči u potpuno novu celinu. Upotreba ovakvih reči najčešća je u medijima, gde je veoma rasprostranjena u reklamama. Ova forma reči donedavno je bila potpuno nepoznata u srpskom jeziku. Ranko Bugarski ih je u SRPSKIM SLIVENICAMA prikupio i klasifikaovao.
Podelite:

Ova knjiga donosi monografski uobličen plod piščevog dvadesetogodišnjeg rada na prikupljanju, analizi i klasifikaciji „slivenica” (leksičkih blendi), nastalih različitim kombinovanjem delova postojećih reči u novu celinu, najčešće medijskog, reklamnog ili žargonskog karaktera. Reč je o danas veoma produktivnom tvorbenom procesu, doskora praktično nepoznatom u srpskom jeziku. Knjiga sadrži i Rečnik od blizu 2.200 tako nastalih leksičkih jedinica.

Pošalji