srpske škole 1718 1739

SRPSKE ŠKOLE 1718-1739.

Radoslav M. Grujić
Vrhunac prve faze naučnog rada Radoslava M. Grujića, knjiga „Srpske škole" bavi se pokušajem utemeljenja i osavremenjivanja školskog sistema kod Srba u prvoj polovini 18. veka. Ovaj poduhvat u najvećoj meri se oslanjao na dovođenje ruskih učitelja, čiji je zadatak bio da srpsku omladinu uvedu u „Vek učenosti", u kome je došlo do korenitih promena u pogledu na svet i ulogu čoveka u njemu. Knjigu objavljujemo povodom sudske rehabilitacije akademika Radoslava M.
Pošalji