srpska kutija šibica

SRPSKA KUTIJA ŠIBICA

Slaviša Radovanović
Srpska kutija šibica je intrigantan i dramatičan roman Slaviše Radovanovića koji ide u dva vremenska toka. Tema romana je stradanje zatočenika logora u Aradu 1916. godine.

U Srpskoj kutiji šibica ključni reper je simbolika vremena i prostora, pošto se radnja odvija u dva vremena: sadašnjem, i u vreme Prvog svetskog rata, 1916. godine. Tema romana je stradanje zatočenika u po zlu čuvenoj tvrđavi u Aradu, u Rumuniji. Nesumnjivo, reč je o još jednom dramatičnom romanu ovog, sada to možemo slobodno reći, intrigantnog i prepoznatljivog pisca...

Pošalji