srpska knjiga mrtvih

SRPSKA KNJIGA MRTVIH

Bojan Jovanović
SRPSKA KNJIGA MRTVIH Bojana Jovanovića razbija strah od smrti – objašnjavanjem rituala, kao običaja srpskog naroda vezanih za najveće tajne života i smrti. Kroz prikaze paganskih i hrišćanskih rutala, SRPSKA KNJIGA MRTVIH ne govori samo o kraju života, već daje mogućnost u postojanje nečeg posle smrti.

Život čoveka dostiže najveću dramatičnost i tajanstvenost upravo u graničnim tačkama života i smrti. Srpska knjiga mrtvih predstavl?a ogromno kulturološko bogatstvo o simboličkim ritualima i tradicijama srpskog naroda vezanim za misterije rođenja i smrti. Neprestano osećanje smrti, od pa-ganskih do hrišćanskih običaja, traži svoje objašnjenje radi shvatanja jednog novog evolucijskog obrasca kod Srba, služeći se raznim spisima koji su održavali kontinuitet ovakvog verovanja. Ovo je knjiga koja ne govori samo o kraju ovozemal?skog života, obrednoj celini umrlog, već i o mogućoj veri u nepostojanje ništavila.
* * *
Smrt je sve manje tabu tema u svetu danas.

Pošalji