novo
srpska državna straža 1942 1944

SRPSKA DRŽAVNA STRAŽA: 1942-1944.

Nebojša Stambolija
Monografija "Srpska državna straža: 1942-1944." Nebojše Stambolije prevashodno je zasnovana na arhivskoj građi pohranjenoj u više domaćih arhiva, objavljenim izvorima, memoarskim spisima, onovremenoj štampi i periodici, raznovrsnoj istoriografskoj literaturi. Na tom „čvrstom tlu istorije“ autor je zasnovao logičnu strukturu rada i utemeljio svoje analize i zaključke. Tekst monografije "Srpska državna straža: 1942-1944.", u kojoj je poseban akcenat stavljen na proklamovanu organizacionu strukturu Srpske državne straže, koja se pod uticajem ratne stvarnosti učestalo menjala i prilagođavala datim okolnostima, misaono je koherentan, precizan, jasan, značajnim delom arhivistički i saznajno sasvim nov.
Podelite:

Monografija "Srpska državna straža: 1942-1944." sadrži rekonstrukciju vojne formacije, ukazivanje na načine i forme delovanja Srpske državne straže, utvrđivanje odnosa potpune zavisnosti prema okupatoru, nepoverenje koje je okupaciona vojna i civilna vlast imala prema tim kolaboracionističkim formacijama, predstavlja nesumnjiv doprinos istraživanja koje je kolega Stambolija obavio... Istraživanje je pokazalo da okupatorske vlasti nisu imale poverenje prema Srpskoj državnoj straži, da ta organizacija nije bila kadra da se suprotstavi jedinicama NOP-a, da tokom celog rata SDS nije bila borbeno spremna da obezbedi efikasno kontrolisanje teritorije okupirane Srbije, osigura održanje bezbednosti, izbori se sa kriminalitetom, sputa aktivnosti četničkih jedinica i komunista. Veliki broj kazni, disciplinskih mera, učinjenih prestupa svedočio je o postojanju brojnih unutrašnjih problema moralne prirode i ideološkog karaktera sa kojima se vođstvo Srpske državne straže svakodnevno suočavalo, što je najdirektnije uticalo na „polovičan uspeh“ oružanih akcija koje je ta vojna formacija izvodila. U saznajnom smislu monografija kolege Stambolije pomera granice naših dosadašnjih saznanja. Ona jasno govori o režimu na čijem je čelu bio Milan Nedić, karakteru okupacije, suštini i razmerama kolaboracije, strukturi vojne formacije, učinjenim zločinima. Kvantitativne analize izvedene na postojećim dosijeima oficirskog i podoficirskog kora Srpske državne straže i grafički jezik kojima su one iskazane, predstavljaju trajni doprinos koji značajno obogaćuje srpsku istoriografiju...Iz recenzije akademika Ljubodraga Dimića

Pošalji