srem u prvom svetskom ratu

SREM U PRVOM SVETSKOM RATU

Goran Vasin, Nenad Ninković

Osnovna ideja pisanja monografije Srem u Prvom svetskom ratu – Stradanje Srba počiva na činjenici da se analizom mikrocelina sagleda i čitav niz globalnih dešavanja u Velikom ratu, u samoj Austro-Ugarskoj ali i odnosa Dvojne monarhije sa drugim velikim silama posebno Rusijom. Dugogodišnja arhivska istraživanja u Beču, Budimpešti, Sentandreji, Beogradu, Sremskim Karlovcima, Novom Sadu, Sremskoj Mitrovici i Zagrebu, pružila su nam saznanja koja jasno svedoče o ratnim stradanjima i nedaćama Srba sa područja Srema. Arhivska građa i literatura, pretežno strane provenijencije omogućila nam je da, sa jedne strane, pratimo ratovanje Sremaca u jedinicama austrougarske vojske i frontove na koje su bili poslati tokom Velikog rata, a sa druge strane, da predočimo sudbinu i stradanje Srba koji su ostali u Sremu. Cilj nam je bio da prikažemo ratnu dramu, kroz priču i život vojnika, običnog čoveka, sveštenika, koji su svakodnevicu sukoba prolazili na različite načine sa zajedničkim imeniteljem – stradanjem. Raspad Austro-Ugarske, pobede srpske vojske, donose oslobođenje i Srem ujedinjen sa Kraljevinom Srbijom, a zatim i kao deo Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Srpska ideja, ujedinjenja sa Kraljevinom Srbijom, koju su Srbi iz Srema zdušno podržali, jedini je mogući nastavak politike elita od vremena Svetozara Miletića, Mihaila Polita Desančića, pokreta Ujedinjene omladine srpske i generacija koje su stremile ostvarenju ovog zavetnog sna.

Pošalji