srebrna magla pada

SREBRNA MAGLA PADA

Srđan Srdić
... spopala me je takva teskoba, i sve vreme se pojačavala...

Oto Oltvanji

... nekako kao pamuk je.

Ognjenka Lakićević

Kao da nije ukucavano kroz tastaturu, već gravirano u neki metal. Teškim čekićem.

Dušan Vejnović
Pošalji