srbija i evropski sud za ljudska prava

SRBIJA I EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA

Marko Sladojević
Osim analize i predstavljanja slučajeva koje je Republika Srbija izgubila pred Evropskim sudom za ljudska prava za kršenje jednog ili više članova Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, u ovoj knjizi detaljno je objašnjena sudska praksa i standardi koje primenjuje ovaj sud.
Pošalji