srbi u nemačkoj od getea do danas

SRBI U NEMAČKOJ : OD GETEA DO DANAS

Marko Lopušina
Srbi u Nemačkoj : od Getea do danas MArka Lopušine je knjiga koja analizira fenomen migracije Srba i Crnogoraca u Nemačku radi zaposlenja. Lopušina prati emigrante od početka XX veka, pa sve do danas.

Navršilo se pedeset godina od kako su se Jugoslavija i Nemačka dogovorile oko izvoza jugoslovenske i srpske radne snage i njihovog boravka na privremenom radu. Ovi gostujući radnici na nemačkom se nazivaju gastarbajteri, ali je taj pojam kod nas shvaćen pežorativno, pa ih srpska javnost decenijama smatra „nemačkim robovima“.
U srpskoj javnosti je malo poznato da su prvi gastarbrajeti stigli u Nemačku još početkom 20. veka. Ekonomski migranti masovnije stižu u nemačke oblastijoš pre Prvog svetskog rata. Bili su to siromašni žitelji Like, Gorskog Kotara, Bosne, Dalmacije, Srbije i Makedonije, koji su tražili posao u nemačkim rudnicima. Priliv migranata se nastavio između dva svetska rata, posebno posle krvavog gušenja generalnog štrajka rudara u Bosni, velike krize u poljoprivredi i proglašenja Obznane 1920. Broj jugoslovenskih građana u Nemačkoj bio je između dva svetska rata u stalnom porastu od 14.067 krajem dvadesetih do 58.420 krajem tridesetih. Među njima bilo je desetak hiljada Srba i Crnogorca.

Pošalji