srbi u komoranu

SRBI U KOMORANU

Ljubivoje Cerović
U Komoranu Srbi žive više od šest vekova. NJihovo naseljavanje pod pritiskom Turaka odvijalo se u tri talasa. U prvom, naseljenici dospevaju posle pada Srpske despotovine 1459. godine. Tada se doseljavaju šajkaši, pripadnici vojničkog staleža. Drugi talas usledio je posle rata 1628. godine,kada se u najvećem broju naseljavaju pripadnici građanske klase iz Srpskog Kovina sa ostrva Čepela. Treći talas dogodio se u vreme Velike seobe Srba, 1690. godine, kada sa patrijarhom Arsenijem III Čarnojevićem na čelu, u Komoran dospevaju visoki dostojanstvenici srpske jerarhije, plemstvo, građanski stalež.
Pošalji